Мета нашої компанії - сприяти клієнтам на шляху до їх мрії. Ми знаємо якою має бути хороша робота і допоможемо Вам визначитися з вибором та досягти найкращих результатів.


Менеджери компанії з радістю дадуть відповідь на вашіпитання і запропонують відповідну саме вам програму працевлаштування.
Задать вопрос

Громадяни багатьох країн,  що не входять в ЄС, котрі хочуть в’їхати до Польщі зобов’язані мати візу. Віза посвідчує згоду влади держави на вїзд і перебування кокретної особи на її території.

 Увага: Іноземцеві який має дійсну візу, Прикордонна Служба може відмовити в’їзд, віза також може скасована або відмінена на кордоні.

 Візу потрібно отримати перед в’їздом в консульстві держави, котра є ціллю подорожі. Про видання візи може клопотатися кожна особа, котра має намір відбути транзит через Польщу, або перебувати в Польщі в визначеному періоді.

 Існує кілька типів віз:

      Транзитна віза аеро-транзит  позначена символом А (віза аеропортна) – дає право до транзиту через міжнародну транзитну зону одного або кількох аеропортів держав Шенгенської зони

      Віза Шенген позначена символом С видається іноземцям, котрі мають намір перебувати на території Польщі, або всіх держав Шенген включно (під час одного або кількох в’їздів) до 90 днів в піврічному періоді відраховуючи від дати першого в’їзду або подорожувати по території Шенген з метою транзиту (поїздом, машиною, літаком)

      Віза національна означена символом ”D” дає право до в’їзду і безперервного перебування в Польщі, або кілька перебувань одне після одного, які тривають включно більше ніж 3 місяці. Період дійсності державної візи не може бути більшим 1 року. Час перебування на підставі державної візи встановлюється відповідно до цілі перебування вказаної іноземцем. Тобто, якщо ціль іноземця вказує, що він буде перебувати менше ніж рік, віза видається на коротший період.

- Якщо іноземець, хоче залишитись довше, повинен після цього періоду клопотатися про нову візу у польського консула за кордоном.

- Тільки національна віза може бути видана з метою участі в процесі в справі надання притулку, репатріації, користання з прав які виникають з володінням Картою Поляка.

  Візи видає консул РП. В Україні, заяви можна складати також в Пунктах Прийняття Візових Заяв.

 Примітка: Іноземець має обовязок покинути Польщу перед закінченням періоду перебування окресленого візою, а також перед закінченням часу дійсності цієї візи, хіба що має інший документ який дає йому право до перебування на цій території

Цілі видання віз до Польщі

Шенгенська Віза а також національна видається між іншими з ціллю: 

·              Туристичною

·              Відвідин

·              Участі в спортивних змаганнях

·              Провадження господарської діяльності

·              Виконання праці

·              Виконання праці водія в міжнародному русі

·              Провадження культурної діяльності або участі в конференціях;

·              Виконання службових завдань

·              Відбуття навчання в ВУЗі і інших дидактичних (нп. Підготовка до праці) і наукових цілях

·              Транзиту

·              Лікування

·              Реалізації дозволу на проживання на визначений строк, дозволу на поселення або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС;

·              Долучення до громадянина держави члена ЄС або ЕFТА – сторони договору про EOG або Швейцарії;

·              Участь в програмі культурного і освітнього обміну, програмі гуманітарної допомоги або програмі праці під час канікул;

·              Участі в процесі в справі про надання притулку;

·              Користання з прав виникаючих з володіння Картою Поляка;

·              Репатріації і переселення як член найближчої родини репатріанта;

·              Користання з тимчасової охорони;

·              Приїзду з гуманітарних причин,

·              З огляду на інтерес держави або міжнародні зобовязання.

Процес клопотання про державні і Шенгенські візи

Головний набір документів необхідних для отримання візи: 

·              Заповнена і підписана візова заява:

·              Закордонний паспорт; щоби консул міг видати візу, цей документ повинен:

o    якщо це державна віза – повинен бути дійсний щонайменше 3 місяці до закінчення періоду дійсності візи про яку ведеться клопотання;

o    якщо це Шенгенська віза – дійсний ще принаймні 3 місяці до планованого дня виїзду з території членських держав, або у випадку кількох візитів, то після планованого останнього виїзду з території ЄС. В певних аргументованих випадках цю вимогу можна оминути;

o    повинен містити принаймні дві вільні сторінки;

o    повинен бути виданий упродовж останніх десяти років.

·               1 фотографія

·               Візовий збір (його розміри коливаються від 0 до 70 євро в залежності від виду візи та громадянства особи, яка веде клопотання про отримання візи). Консульські оплати належить сплатити перед поданням заяви на отримання візи. Ця оплата не повертається якщо буде відмовлено у наданні візи;

·               Доказ достатнього і дійсного медичного страхування, розміром на 30 000 Євро, або в разі національної візи іншого виду медичного страхування виданого установою в Польщі

 Примітка: Вимоги щодо володіння медичним страхуванням зберігаються як у випадку клопотання про національну візу, так і про Шенгенську візу. Вимога є виконана у випадку коли іноземець має відповідне страхування видане у зв’язку з працевлаштуванням. 

·               у разі оформлення Шенгенської візи - можуть бути брані відбитки пальців заявника;

·               додаткові документи що підтверджують:

o    мету в’їзду;

o    наявність засобів на утримання на час в’їзду, перебування, повернення з Шенгенської території або Польщі

o    у разі Шенгенської візи – наявність проживання;

o    у разі Шенгенської візи – готовність виїхати з Шнгенської території після закінчення терміну дії візи;

o    інші обставини подані у заяві.

Тип і кількість додаткових документів може змінюватись в залежності від консульської установи, у зв'язку з цим рекомендується прямий контак з відповідним консульством, щоб отримати повну інформацію про документи, необхідні для отримання візи.

 За неповнолітнього підписану візову анкету подають батьки або опікуни. 

 Час очікування на отримання візи варіюється в залежності від країни, громадяни якої є заявниками на отримання візи. Наприклад, у випадку Росії та України, які підписали угоди з ЄС, час очікування на візу становить термін до 5 днів. Є також країни, де в справі візових заяв повинні бути проведені консультації із владою інших країн, тоді ця процедура займає більше часу.

Візи з метою працевлаштування

Якщо іноземець звертається за візою (Шенгенською чи національною) з метою працевлаштування, повинен представити: 

·               дозвіл на роботу в Польщі

·               письмову декларацію працедавця про намір доручити виконання роботи іноземцю, якщо дозвіл на роботу не вимагається

 Візи з метою працевлаштування видають на термін перебування, що відповідає терміну, зазначеному в дозволі, або заяві, але не більше ніж передбачено для категорії даної візи. У разі візи для виконання робіт відповідно до декларації про намір працевлаштувати іноземця, термін перебування, на який видано візу не може перевищувати 6 місяців упродовж 12 місяців починаючи з дати першого в'їзду іноземця до Польщі

Відмова у виданні візи

Консул може відмовити у виданні візи іноземцеві в наступних випадках: 

·               не має дійсного документу для подорожей, або іншого документу, який дає право претинати Шенгенські кордон;

·               особові дані іноземця знаходяться у реєстрі іноземців, перебування яких на території Польщі є небажане – що таке реєстр іноземців, перебування яких на території Польщі є небажане ->

·               особові дані іноземця знаходяться в Інформаційній Системі Шенген (SIS)з метою відмови в’їзду

·               не в змозі представити мету та умови планованого перебування;

·               коли іноземця вважають за особу яка становить загрозу для внутрішньої безпеки, громадського порядку,громадського здоров’я та міжнародних відносин;

·               є підозра, що вїзд та перебування іноземця може спричинити загрозу для оборонності, безпеки, державного порядку та порушувало б інтереси Польщі;

·               іноземець під час розгляду про надання візи повідомив неправдиві або приховав істотні дані, або ж не подав аргументів мети або умов планованого перебування.

·               не має відповідної медичного страхування;

·               у випадку заяви на Шенгенську візу, якщо іноземець:

·         не має достатніх засобів для пребування і повернення в країну походження або транзит до інших країн;

·         в поточних шести місяцях вже залишався упродовж трьох місяців на території держав-членів на основі одностайної або національної візи;

·               у разі заяви на отримання національної візи, якщо іноземець:

·         не має достатніх засобів на існування на період перебування в Польщі і повернення в країну походження або проживання, або транзиту в іншу країну, іншу ніж країна походження або проживання;

·         термін дії проїзного документа (паспорта) закінчується раніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії запитуваної візи;

Будь-яка особа, якій відмовили / відмінили / скасували візу, обов'язково повинна отримати формуляр відмови, що містить підставу для відмови. Після отримання рішення консула можна подати заяву з проханням розглянути ще раз візову заяву до того самого консульського органу (немає можливості вдатися до вищої влади). Заява повинна бути подана упродовж 7 днів з дня отримання рішення про відмову в / відміну / скасування візи для Шенгенських країн до органу який видав рішення.

Скасування візи

Національну візу буде скасовано, якщо на момент видання сталися обставини, що виправдовують відмову її видання.
Шенгенська віза буде недійсна, якщо буде встановлено, що на момент видачі візи умови для її видання не було виконано, особливо якщо є серйозні підстави вважати, що віза була отримана шляхом обману. 

 Візу буде скасовано, якщо: 

·               особові дані іноземця знаходяться в реєстрі іноземців, перебування яких на території Польщі є небажане

·               вїзд іноземця на територію Польщі може становити загрозу для безпеки, громадського порядку, або порушувати інтереси Польщі;

·               строк дійсності документу для подорожі (паспорта) іноземця минає раніше ніж 3 місяці до закінчення строку дії дійсної візи;

·               іноземець у візовій заяві або в додаткових документах подав неправдиві дані, освідчив неправду, подав фальшиві документи;

·               іноземець не подав документів достатніх щоби підтвердити мету та умови планованого перебування в Польщі.

 Рішення про скасування шенгенської і національної візи приймає комендант прикордонної служби, консул, міністр закордонних справ (якщо йдеться про дипломатичні та службові візи).

 На рішення про скасування візи можна подати апеляцію: 

·               до консула – можна подати заяву про повторний розгляд справи цим органом. Заява на повторний розгляд до консула повинні бути подані упродовж 7 днів з дня отримання рішення про скасування, або відміну Шенгенської або національної візи.

      до Коменданта Головної Прикордонної Служби.
Вернуться к списку